banner
Home / Drochia în obiectiv  / Activi pentru servicii de calitate / Drochia in obiectiv

Activi pentru servicii de calitate / Drochia in obiectiv

În cadrul ședinței de lucru a CLC, au fost prezentate etapele de implementare a proiectului ”Abilitare, Participare, Transparență – APT”, care se implementează în or. Drochia.

În cadrul ședinței de lucru a CLC, au fost prezentate etapele de implementare a proiectului ”Abilitare, Participare, Transparență – APT”, care se implementează în or. Drochia.

Durata proiectului: 01.09.2020 – 31.08.2021.

Obiectivele proiectului:

– Consolidarea capacităților și abilitarea Comitetului Local de cetățeni pentru monitorizarea achizițiilor și implementarea proiectului investițional ”Îmbunătățirea aprovizionării cu apă a or. Drochia” cu finanțare UE.

– Informarea și implicarea locuitorilor or. Drochia în procesul de monitorizare participativă a investițiilor și dezvoltarea infrastructurii locale.

– Facilitarea relațiilor furnizorului de servicii de apă și canalizare cu beneficiarii de servicii și îmbunătățirea calității serviciilor prin dotare tehnică.

În cadrul proiectului au fost realizate:

– 2 ședințe lucrative CLC;

– 1 sesiune de instruire pentru membrii CLC în domeniul comunicării;

– 6 sesiuni de instruire pentru tineri;

– 17 sesiuni de informare pentru copii și părinți;

– 730 de chestionare;

A fost procurat echipament specializat pentru ÎM ”Apă Canal” din or. Drochia, în valoare totală de 253 595 lei;

Mobilier stradal, pentru amenajarea zonei fântânilor arteziene, în valoare totală de 93 100 lei.

De asemenea, la ședință s-a discutat despre procedura de achiziții publice în cadrul proiectului investițional ”Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în or. Drochia”.

Participanții au ridicat și următoarele întrebări: Cine realizează lucrările în cadrul proiectului investițional, ÎM ”Apă Canal”, sau altcineva?

Cum a fost selectat furnizorul de servicii?

Cine verifică calitatea lucrărilor?

Unde ne adresăm în caz în rezultatul lucrărilor nu este practicabil drumul, lipsește apa potabilă, nu suntem satisfăcuți de calitatea lucrărilor?

Ce presupune fraza că locuitorii trebuie șase implice și să monitorizeze achizițiile și lucrările?

Cine stabilește suma contribuției locuitorilor și care este metoda de stabilire?

La ședință am avut-o ca invitat pe Dna Nina Cereteu, primar al or. Drochia. Dumneaei a răspuns la toate întrebările care au fost ridicate de către locuitorii orașului.

Realizat de Drochia Click

Partajare:

admin@drochia.click

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT