banner
Home / 2021 / octombrie

Întru coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate, precum şi implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de activitate ale Guvernului la nivelul raionului Drochia, astăzi, 29.10.2021, a fost convocat Colegiul consultativ al serviciilor publice desconcentrate din raion, în sala de ședințe a Consiliului raional.

READ MORE