Știri relevante

Articole

2 iunie – Ziua Naţională pentru Adopţie
Social

2 iunie – Ziua Naţională pentru Adopţie 

La 2 iunie este marcată, anual, începând din 2014, Ziua Naţională pentru Adopţie instituită prin Legea nr. 21/2014.

Ziua Naţională pentru Adopţie are ca scop promovarea adopţiilor şi propunerea de soluţii pentru simplificarea procedurilor din domeniu. Adopţia reprezintă o şansă la o viaţă mai bună pentru toţi copiii a căror reîntoarcere în familia biologică nu este posibilă. Toţi factorii de decizie implicaţi în procesul adopţiei urmăresc într-un ritm susţinut integrarea în familii, prin această procedură a adopţiei, a copiilor declaraţi ca fiind, din punct de vedere legal, adoptabili, potrivit https://social2.ro.

11 parlamentari, din întreg spectrul politic, au iniţiat, în aprilie 2013, proiectul de lege privind instituirea acestei zile. Propunerea legislativă a fost adoptată de plenul Senatului la 29 octombrie 2013, şi de Camera Deputaţilor, for decizional, la 11 februarie 2014. Legea nr. 21/2014 privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 188/17 martie 2014, prevede ca autorităţile şi instituţiile publice, organismele neguvernamentale, reprezentanţele diplomatice ale României, precum şi alte instituţii româneşti din străinătate să organizeze programe şi manifestări de promovare a adopţiei dedicate acestei zile, activităţile urmând a fi coordonate de către Oficiul Român pentru Adopţii. Totodată, se acordă posibilitatea Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi celei de Televiziune (SRTv), în calitate de servicii publice, să includă în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1002/2019. Conform OUG 121/25.11.2021, ANDPDCA s-a reorganizat prin divizare parţială. Astfel, Hotărârea nr. 233/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a intrat în vigoare la 18 februarie 2022, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, Partea I nr. 165, potrivit http://copii.gov.ro/.

Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi a preluat activităţile, posturile, personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi. Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, se află în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi în condiţiile legii.

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale trece în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu păstrarea activităţii, personalului şi patrimoniului aferente programelor din domeniul protecţiei copilului şi adopţiei. Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi în condiţiile legii.

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii prezentate la 2 iunie 2021, cu prilejul unei dezbateri, numărul copiilor adoptabili a crescut cu 35% în primul trimestru al anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020, ajungând la 4.249 la 31 martie 2021. A crescut, totodată, şi numărul familiilor atestate pentru adopţia naţională, acesta ajungând la 3.087, cu 30% mai mare faţă de primul trimestru din 2020.

Dezbaterea, care a reunit reprezentanţi ai autorităţilor şi ai UNICEF, familii adoptatoare sau care se pregăteau să adopte, precum şi membri ai Boardului Copiilor, organism consultativ înfiinţat de UNICEF, a avut loc la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, cu ocazia Zilei Naţionale pentru Adopţie, notează http://copii.gov.ro/.

Cel mai mare număr de copii adoptabili este reprezentat de băieţi – 2.414, în vreme ce 1.835 sunt fete. 1.319 copii au sub 6 ani (377 au între 0 şi 2 ani, iar 942 au între 3 şi 6 ani), iar 2.930 au peste această vârstă (2.924 au între 7 şi 13 ani, iar 6 au între 14 şi 17 ani). Majoritatea (3.390 de copii) se află la asistenţi maternali, 613 sunt în servicii de tip rezidenţial, restul aflându-se în grija altor familii sau persoane, la tutori sau în plasament la rude până la gradul al IV-lea. Deşi a crescut semnificativ faţă de anii anteriori, numărul copiilor adoptabili este foarte mic faţă de numărul total al copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială, care ajunge la 48.031, din care 36.159 se află la asistenţi maternali sau în servicii rezidenţiale.

AGERPRES

Related posts

Lasă un răspuns

Required fields are marked *